Aktuality

Křišťálová akademie Preciosa Křišťálová akademie Preciosa

Křišťálová akademie Preciosa
PRECIOSA, a. s., získala finanční dotaci z ESF, maximální celkové způsobilé výdaje projektu činí 9 968 520,00 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012872, z Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt řeší potřebu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Preciosy, a. s. Jeho obsahem je série kurzů z podporovaných oblastí vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor a Účetní, ekonomické a právní kurzy.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 6. 2022.

Generace PRECIOSA Generace PRECIOSA

PRECIOSA, a.s. získala finanční dotaci z ESF ve výši 1 599 400,16 Kč z celkově způsobilých nákladů, které činí 1 881 647,25 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009587, z Operačního programu Zaměstnanost.
Cíle celého projektu:
1. zvýšit povědomí o age managementu – přiblížit zaměstnancům možné rozdíly v potřebách, možnostech a preferencích zaměstnanců různých generací v pracovním procesu a v rámci pracovního prostředí (dle plánovaného obsahu projektu se zaměřením na oblast komunikace, vedení lidí a motivace);
2. dle možností přizpůsobit procesy a nástroje (jednotlivých oblastí) řízení lidských zdrojů rozdílným potřebám zaměstnanců (různých generací) a následně předat relevantním zaměstnancům informaci o realizovaných změnách a seznámit je (a pomoci jim) s jejich praktickou aplikací
3. zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců všech věkových skupin.
Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 11. 2020.

Letní kemp v Crystal Valley 2020 Letní kemp v Crystal Valley 2020

PRECIOSA Lighting zve již popáté studenty vysokých škol na Letní kemp do Křišťálového údolí.

Tak jako v letech minulých, i letos připravují organizátoři z Kamenického Šenova oblíbený studentský Letní kemp, který spojuje pracovní praxi a brigádu v jedno. Na studenty čeká řada zajímavých projektů ve vybraných kategoriích a také finanční odměna. Pro účastníky je již tradičně zajištěno i ubytování.

Preciosa vyhlašuje 13. ročník soutěže Master of Crystal Preciosa vyhlašuje 13. ročník soutěže Master of Crystal

Společnost PRECIOSA, a. s. ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory České sklářské společnosti vyhlašuje 13. ročník soutěže MASTER of CRYSTAL. Letošní ročník projektu je věnován výhradně skleněným perličkám, a to na téma JSEM Z KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ. Soutěž je určena všem mladým kreativcům, studentům a absolventům středních i vysokých škol, nejen uměleckého zaměření, kteří se chtějí posouvat vpřed a reálně zhmotňovat své nápady. Přihlašovat se lze do 30. dubna 2020.

Preciosa Crystal Challenge 2020 Preciosa Crystal Challenge 2020

Chceš si zkusit práci pro úspěšnou firmu? Přihlaš se do projektové soutěže pro studenty vysokých škol. Preciosa Crystal Challenge je jedinečná příležitost pro nadané a kreativní vysokoškolské studenty aplikovat v praxi vědomosti získané studiem, otestovat své schopnosti, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci pod vedením odborníků, možnost navštívit výrobní závod světové dvojky ve výrobě skleněných komponentů. Letošním tématem je Nature and Glass - Sklo pro udržitelný rozvoj.