Aktuality

Křišťálová akademie Preciosa Křišťálová akademie Preciosa

Křišťálová akademie Preciosa
PRECIOSA, a. s., získala finanční dotaci z ESF, maximální celkové způsobilé výdaje projektu činí 9 968 520,00 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012872, z Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt řeší potřebu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Preciosy, a. s. Jeho obsahem je série kurzů z podporovaných oblastí vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor a Účetní, ekonomické a právní kurzy.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 6. 2022.

Generace PRECIOSA Generace PRECIOSA

PRECIOSA, a.s. získala finanční dotaci z ESF ve výši 1 599 400,16 Kč z celkově způsobilých nákladů, které činí 1 881 647,25 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009587, z Operačního programu Zaměstnanost.
Cíle celého projektu:
1. zvýšit povědomí o age managementu – přiblížit zaměstnancům možné rozdíly v potřebách, možnostech a preferencích zaměstnanců různých generací v pracovním procesu a v rámci pracovního prostředí (dle plánovaného obsahu projektu se zaměřením na oblast komunikace, vedení lidí a motivace);
2. dle možností přizpůsobit procesy a nástroje (jednotlivých oblastí) řízení lidských zdrojů rozdílným potřebám zaměstnanců (různých generací) a následně předat relevantním zaměstnancům informaci o realizovaných změnách a seznámit je (a pomoci jim) s jejich praktickou aplikací
3. zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců všech věkových skupin.
Předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2021.

Preciosa vyhlašuje 14. ročník soutěže Master of Crystal. Vyzýváme designéry a designérky k vytvoření oděvu, jeho části, nebo doplňku s detaily či celými plochami zdobenými kameny Preciosa Components! Preciosa vyhlašuje 14. ročník soutěže Master of Crystal. Vyzýváme designéry a designérky k vytvoření oděvu, jeho části, nebo doplňku s detaily či celými plochami zdobenými kameny Preciosa Components!

Společnost PRECIOSA, a. s., ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory České sklářské společnosti vyhlašuje 14. ročník soutěže MASTER OF CRYSTAL.
Letošní ročník soutěže startuje pod taktovkou Preciosa Components. Mladé tvůrce chceme tentokrát inspirovat k vytvoření důmyslných modelů vhodných pro každou příležitost.
I 14. ročník má výjimečné porotce a nabízí výjimečné ceny: Deset superfinalistů a autorů nejlepších soutěžních návrhů dostane možnost své modely prezentovat na zářijovém Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.
Soutěž je určena všem mladým kreativcům, studentům a absolventům středních i vysokých škol, nejen uměleckého zaměření, kteří se chtějí posouvat vpřed a reálně zhmotňovat své nápady.
Přihlašovat se můžete do 30. dubna 2021.