PRECIOSA, a.s. získala finanční dotaci z ESF ve výši 1 966 327,51 Kč z celkově způsobilých nákladů, které činí 3 932 655,00 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005145 - „Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti PRECIOSA, a.s.“, z Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Dotace je poskytována na externí vzdělávací aktivity a také na činnost interního lektora. Předpokládané datum ukončení projektu je 28. 2. 2019.

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti PRECIOSA, a.s.