STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ - náborový příspěvek 20 000 Kč

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti PRECIOSA, a.s., IČ: 00012556, sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou a členové Skupiny PRECIOSA vyjmenovaní níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Členové Skupiny PRECIOSA: PRECIOSA, a.s., PRECIOSA - LUSTRY, a.s., PRECIOSA ORNELA, a.s., PREGIS, a.s., VINOLOK, a.s., FC SLOVAN LIBEREC a.s., DESKO, a.s., PRECIOSABEAUTY, s. r. o., Bižu Nova, s.r.o., Nadace PRECIOSA.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti PRECIOSA, a.s. nebo společností ze Skupiny PRECIOSA, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou společností ze Skupiny PRECIOSA.
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy